روستای اباد

 ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﻮﻟﻤﻮﻥ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ﻧﻮﻥ ﺑﺨﺮﯾﻢ.

..

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻗﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﯿﻠﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ..

ﺳﻮﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺫﻫﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ

ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ :.

.

ﭼﺮﺍ ﻫﺮﮐﺎری میکنیم مردم از گشنگی نمیمیرن


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آذر 1393ساعت 18:11  توسط علیرضا کریمی | 

شباهت قارچ و گوش انسان

salijoon.ws

قارچ را زمانی که از وسط قطعه قطعه کنید شباهت زیادی به گوش انسان دارد. قارچ یکی از معدود غذاهایی که حاوی ویتامین D می باشد، به طور طبیعی برای سالم نگه داشتن استخوان ها و بهبود توانایی شنیداری، به خصوص 3 استخوان نازک در گوش که وظیفه انتقال شنیدن صدا به مغز می باشد.

 


شباهت گردو و مغز انسان

salijoon.ws

مغز گردو شبیه مغز انسان است. نیم کره راست و نیم کره چپ. قسمت بالای مغز و پایین مغز. حتی چین خوردگی های و پیچیدگی های آن هم شبیه نئو کورتکس می باشد. در حال حاضر می دانیم که گردو ۳۶ مرتبه نورونهای پیام رسان به مغز را گسترش می دهد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آذر 1393ساعت 20:11  توسط علیرضا کریمی | 

میگن در عسلویه بوشهر اتفاقی عجیب افتاد…

وقتـــــی موذن مسجد برای اذان گفتن میره

میبینه کولرهای مسجد به سرقت رفته

به امام مسجـــــد زنگ میزنه و امام مسجد هم به نیروی انتظامــــی خبر میده

وقتی نیروی انتظامـــــی میاد میبینه فقط کولــــرها رو بردن

داشت صورت جلسه می کرد که یه نامه در محراب مسجد پیدا میکنه

متن نامه:

خــــدای بزرگ من از تو دزدی میکنم

چون زن وبچه نداری که از گرما بیقراری کنن!

حق الناســــی هم بر گردنم نیست از خانه تو دزدی کردم،

طفل شیر خوارم از گرما تلف میشه

اگر وضع مالیم خوب شد کولرها رو پس میارم

کسانـــی که میان اینجا نماز می خوانند اگر بخاطر تو هست باید گرما رو با وجود تو حس نکنند

اگر تمام فکرشان به عبادت با تو باشد.

با تشکر دزد هستم

دنبالم نگردین از خدا دزدی کردم!!

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 10:18  توسط علیرضا کریمی | 

دو ﺗﺎﺑﭽﻪ ۴ ﻭ ۶ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺸﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ :

ﻣﺎﺩﺭ ﺟﻮﻥ ﺑﭽﻪ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﺩ ؟

ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :ﻣﺎﺩﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻮﻥ ﻧﮕﺎﻩ

ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ, ﺑﻌﺪ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺷﮑﻤﺸﻮﻥ

ﻧﯽ ﻧﯽ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ!!

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻭﮔﻔﺘﻦ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺰﺍﺭﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ

ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮ ﺑﻤﯿﺮﻩ؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 10:14  توسط علیرضا کریمی | 
ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ که به تنهایی ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭفته بود دربِ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ او ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ سردخانه گیر افتاد آخرِ وقتِ کاری بود. ﺑﺎ ﺍﯾن که ﺍﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺟﯿﻎ و ﺩﺍﺩ ﮐﺮﺩ

ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐَﺴﯽ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭب ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣَﺮﺩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ.

ﺍﻭ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ: ﭼﻄﻮﺭﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺯدید؟

ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ...

ﻣﻦ 35 ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ‌ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ.

ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻃﻮﺭﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﻥ تو ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ برای همین ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﯼ ﺑﺰﻧﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾن که ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻡ.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 10:47  توسط علیرضا کریمی | 

جایى که بودن و نبودنت هیچ فرقى ندارد

نبودنت را انتخاب کن

اینگونه، به بودنت احترام گذاشته اى . . .

(هاروکى موراکامى)

 

 

تمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند :

اول ، مورد تمسخر واقع شده‌اند .

دوم ، به شدت با آنها مخالفت شده است .

سوم ، به عنوان یک چیز بدیهی پذیرفته شده‌اند .

(آرتور شوپنهاور)

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 17:5  توسط علیرضا کریمی | 

سه آبان سالروز تولد  عحمدی نژاد بود .

هرسال در این روز باید به این نکته توجه کرد که:

یک جلوگیری ساده از بارداری چقدرمیتونه در  

سرنوشت یک ملت تاثیرگذار باشه

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 10:58  توسط علیرضا کریمی | 

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ
فیلسوف است
کسی که راست و دروغ برای او یکی است،
چاپلوس است
کسی که پول می گیرد تا دروغ بگوید،
دلال است
کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد،
گدا است
کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد،
قاضی است
کسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد،
وکیل است
کسی که جز راست چیزی نمی گوید،
بچه است
کسی که به خودش هم دروغ می گوید،
متکبر است
کسی که دروغ خودش را باور می کند،
ابله است
کسی که سخنان دروغش شیرینست،
شاعر است
کسی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید،
همسر است
کسی که اصلا دروغ نمی گوید،
مرده است
کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد،
بازاری است
کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد،
پر حرف است
کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند،
سیاستمدار است
کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند،
دیوانه است
البته در فرهنگ ايرانيها تا جايي كه دروغ باشد راست نميگن اليته ايرانيان مسلمان!
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 14:52  توسط علیرضا کریمی | 

بهترین آرایش ها در زندگی :

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

 

========= اس ام اس های فلسفی =========

 

اگر افسردگی دارید ، در حال زندگی در گذشته هستید

اگر اضظراب دارید ، درحال زندگی در آینده هستید

اگر آرامش دارید در حال زندگی در زمان حال هستید !

 

========= اس ام اس های فلسفی =========

 

کودکی مرحله ای از زندگی ست که تو در آیینه شکلک در میاوری

میانسالی مرحله ای از زندگی ست که آیینه برایت تلافی می کند

 

========= اس ام اس های فلسفی =========

 

شجاعت همیشه غُرش نمیکند !

گاهی شجاعت صدایی خاموش است در انتهای روز که می گوید :

فردا دوباره “سعی” خواهـم کرد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 15:17  توسط علیرضا کریمی | 
فیس‌بوک اطلاعات بیشتری را در مورد پروژه هواپیمای بدون سرنشین که از آسمان به ارائه اینترنت رایگان در مناطق محروم خواهد پرداخت، منتشر کرده است. قرار است این هواپیما به دو سوم از مساحت زمین که از پوشش اینترنت بی‌بهره‌اند اینترنت رایگان ارائه بدهد.

به گزارش ایسنا، نامه‌نیوز نوشت: هواپیمای فیس‌بوک در راه است، اشتباه نکنید در مورد بازی‌های خسته‌کننده فیس‌بوک صحبت نمی‌کنیم. منظور ما یک هواپیمای واقعی در اندازه‌ جت مسافربری است.

آقای «یائل مگوایر» مهندس بخش ارتباطات فیس‌بوک در این باره می‌گوید: اول از همه به آن پهپاد نگویید؛ هواپیمای فیس‌بوک یک هواپیما است و در سایز یک جمبوجت مانند بوئینگ 747 ساخته می‌شود، البته خیلی خیلی سبک‌تر. علاوه بر آن هواپیمای فیس‌بوک از انرژی خورشیدی برای پوشش دائمی اینترنت بی‌سیم استفاده خواهد کرد.

هواپیمای فیس‌بوک اولین هواپیمای خورشیدی نیست، قبل از آن هواپیمای خورشیدی AP 2 که از لحاظ تئوری می‌توانست دائماً در آسمان باقی بماند ساخته شده بود ولی برای پرواز احتیاج به خلبان داشت، یعنی هر هواپیمایی احتیاج به خلبان دارد اما فیس‌بوک امیدوار است موانع قانونی و تکنیکی که در برابر هدایت 100 فروند از این هواپیماها توسط یک نفر وجود دارد به زودی رفع شود.

مگوایر ابراز امیدواری کرد که در سال 2015 فیس‌بوک بتواند یکی از این هواپیماها را در ایالات متحده تست کند و طی چهار تا پنج سال ارسال سیگنال‌های بی‌سیم را از طریق این سیستم آغاز کند.
انان که "مرگ بر امریکا" میگن باید بدونن که کشوری که ۲۰درصد علم جهان را تولید وتولید علم خدمت به بشریت محسوب میشود اشتباه میکنند و برای بشریت مفیدترن نه روسها که کمونیست هستند ودین ندارند .

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 16:35  توسط علیرضا کریمی |